Partners

Fantastival wordt jaarlijks georganiseerd door:

Logo Muzelinck vierkant.jpg

Zonder de technische ondersteuning van Cultuurpodium De Groene Engel, de enthousiaste inbreng van de amateurgezelschappen, de hulp van vele vrijwilligers en de prettige samenwerking met de gemeente Oss, politie, brandweer, Weekblad Regio Oss, centrummanagement Oss en Rode Kruis afdeling Oss is het onmogelijk om Fantastival te realiseren.
Ook Rabobank ondersteunt Fantastival. 

Muzelinck bedankt deze samenwerkingspartners!

Logo Groene Engel website.jpg

Logo gemeente Oss.pngregiooss-talvi.jpg

logo rabobank.jpg

Rode Kruis.pngCentrummanagement Oss.png